Проведени са тестове в Румъния, в които са заложени два контейнера с вода. Един с обикновена вода и друг с плазмена вода (течна плазма). Резултатите показват, че пчелите масово пият вода от контейнера с течна плазма. Също може да се напръскат кошерите с CO2 (течна плазма) отвътре и отвън, за защита на пчелите от тежките студени зимни месеци. Пчелите са в много по-добро здравословно състояние и се увеличава добива на мед.