Хранителна плазма

Растенията растат, като взаимодействат с полетата, а не чрез абсорбиране на химикалите. Това разбиране на полевите взаимодействия ни позволява да използваме различните GANS материали за растенията, животните, почвите и водата. Плазмените технологии в селското стопанство ще обявят нова ера за подобряване на здравето и благосъстоянието на растенията и почвите, което на свой ред ще създаде необходимото изобилие, чрез което земеделските стопани ще да бъдат икономически стабилни. Това ще позволи на фермера да се грижи за околната среда, както и да работи в хармония с природата.

Специални полета

Плазмената наука открива ново разбиране за естествения свят около нас. От малките бактерии до най-голямото дърво - всичко между тях е свързано, защото всички ние сме от един източник. Растенията са живи плазмени обекти и ги наричаме "вертикални хора". Всяко растение, животно, бактерия е жив реактор, който дава и получава полета и взаимодейства с полетата от околната среда.

Научете повече

Изследванията, проведени с помощта на различни GANS върху растенията, са получили следните резултати: здрави растения, устойчиви на вредители и болести, по-дълъг срок на годност, продължителни сезони на отглеждане и по-високи добиви. Променяме средата около растенията, което им позволява да се справят с екстремните температури и студ. Използването на избрания материал GANS в реките и водните пътища показва, че замърсителите от биологични и тежки метали могат да бъдат намалени. Плазмената технология може да се използва и за подобряване на здравето на отглежданите животни, което намалява необходимостта от антибиотици. Ние започваме да откриваме пълните предимства на плазмената технология в селското стопанство. След като бъде постигнато разбирането, храненето на растенията чрез трансфер на поле ще стане реалност. Моля, присъединете се към нас, за да откриете повече.